KUSH

Lex Ferenda është një organizatë e shoqërisë civile e krijuar nga një grup juristësh të rinj të cilët përpiqen për të forcuar shtetin e së drejtës në Shqipëri.

read more

SI

Ne ndihmojmë qytetarët dhe organizatat e shoqërisë civile që nëpërmjet mjeteve ligjore të zgjidhin problemet që prekin komunitetin e tyre, të kërkojnë ndryshimin e politikave që nuk janë në interesin më të mirë të tyre si dhe të kërkojnë llogari nga zyrtarët publik për ushtrimin e funksioneve publike.

read more

PSE

Ne besojmë që në një shoqëri demokratike qytetarët kanë forcën për të ndryshuar strukturat sociale, ekonomike dhe politike.

read more

forcojmë shtetin e së drejtës në Shqipëri

Shqipëri
  • Brigada e VIII, P. Techoproject, Shk. I, K. 8, Ap. 32, Tiranë

  • +35542250584